top of page

AI + studenter + formidling =  

Vi er en tverrfaglig bukett med rundt 30 studenter som brenner for å spre kunnskap og engasjement om kunstig intelligens

HvaViGjor

Hva gjør vi?

Vi i BRAIN planlegger, organiserer og skaper ulike AI arrangementer i samarbeid med forskningsmiljøet og næringslivet for studenter på NTNU. Arrangementene dekker flere spennende områder der vi blant annet har Jenter i AI, BRAIN Talks, Hackathon, Startup.ai, Workshop AI og BRAIN X. 

I tillegg er noe av det viktigste for oss et godt sosialt og faglig miljø. Dette dyrker vi ved hjelp av interne kurs, bredt sosialt tilbud, men viktigst av alt: ved å ha verdens flotteste medlemmer.   

Våre medlemmer

Styret

Mentor

Jenter i AI

Startup.ai

Master Safari

Hackathon

BRAIN X

Workshop AI

image.png

Vår historie

Mai 2018

Et knippe flinke studenter kalles inn på møte med Norwegian Open AI Lab for å danne en organisasjon som kan nå ut til studentmassen.

August 2018

BRAIN NTNU "slippes" offisielt med en kickoff samen med AI labens partnere, arrangementet BRAIN Talks innføres.

August 2019

BRAIN har sitt første offisielle opptak og tar opp 11 nye medlemmer, Jenter i AI innføres i porteføljen av arrangementer. 

2020/2021

BRAIN har vokst til 21 medlemmer og har innført den hellige BRAIN Tirsdagen samt innsatt en mentorgruppe og dannet Workshop AI.

Mai 2023

BRAIN fyller 5 år! Dette markeres ved å feire med AI laben, organisasjonens alumnier og de nærmere 30 aktive medlemmene.

bottom of page